– Milí priatelia,aj v tomto roku sme pre Vás pripravili obľúbené podujatie Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. mája 2021. V rámci tohto podujatia Vás srdečne pozývame na prehliadku stálej expozície Múzea starej Devínskej na Istrijskej ulici č. 68 v Bratislave – Devínskej Novej Vsi v čase od 12:00 do 17:00 hod. Vstupné 3,- € sa […]

Read More →

Pomenovanie Záhorie znamená, že územie leží za horami, konkrétne za pohorím Malé Karpaty.  Zaujímavosťou sú charakteristické viate piesky Záhorskej nížiny s borovicovými lesmi, či unikátne biotopy v nive rieky Moravy, zachované vďaka desaťročiam vynúteného kľudu na ostro stráženej hranici medzi tzv. východným a západným blokom. Liečivé kúpele s jedinečnou vodou obsahujúcou sírovodík nájdete v Smrdákoch. […]

Read More →

  Monumentálna zrúcanina sa týči na brale nad sútokom rieky Moravy a Dunaja. Hrad zohrával strategickú úlohu na prístupovom území tzv. „Dunajskej brány“. Archeologické nálezy dokumentujú, že bol osídlený už v neolite. Po panónskych kmeňoch. Bójoch a Keltoch ovládli túto významnú križovatku ciest Rimania. Okrem pevnosti Carnuntum v neďalekom Hainburgu postavili na hradnom kopci začiatkom […]

Read More →