.

Cyrilo-metodská cesta získala certifikáciu Kultúrna cesta Rady Európy. Ide o prvú z takto certifikovaných ciest, ktorá je zameraná na slovanské kultúrne dedičstvo. Lídrom medzinárodnej iniciatívy je Zlínsky kraj, pričom Trnavský samosprávny kraj je členom partnerskej siete.

„Trnavská župa je členom medzinárodného združenia Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje už od roku 2016. Potešila ma správa, že naše spoločné úsilie bolo ocenené Radou Európy a cesta získala jej certifikáciu. Som presvedčený, že to bude ďalším impulzom pre rozvoj cestovného ruchu u nás,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

O certifikáciu, ktorá je zárukou kvality tematickej trasy, sa Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.  usilovala niekoľko rokov. Úspešná bola vďaka prezentácii pred komisiou Rady Európy. Tím tvorila riaditeľka združenia Martina Janochová, riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu Bratislava Vania Radeva a riaditeľka Slovenského domu Centrope Tatiana Mikušová.

Združenie bolo založené v roku 2013 a v súčasnosti je reprezentované 19 oficiálnymi členmi zo šiestich štátov strednej a juho-východnej Európy. Svojimi aktivitami podporuje živý cyrilo-metodský odkaz a hodnoty založené na rešpekte a dialógu medzi ľuďmi rozličných kultúr a vyznaní.

Trnavský samosprávny kraj, ako jeden z členov združenia, realizoval projekt „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilomedějské stezky v moravskoslovenském příhraničí“ v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Počas dvoch rokov slovenskí a českí partneri spolupracovali pri naštartovaní existencie medzinárodnej Cyrilo-metodskej cesty. Bolo zostavené trasovanie Cyrilo-metodskej cesty na území Trnavského kraja a susedných krajov s dosahom na historicky hodnotné lokality, body záujmu a vyznačenie trasy oficiálnym logom pozdĺž turistických trás. Cesta je určená predovšetkým pre pútnikov, seniorov, juniorov, rodiny s deťmi a cyklistov.

Viac informácií je dostupných na https://www.kulturnecesty.sk/cyrilo-metodska-cesta a na https://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html.

Jozef Viskupič, trnavský župan