Príďte sa kochať krásami atraktívnej prírody počas plavby Baťovým kanálom. Toto dobrodružstvo vám ponúkajú prístavy od Otrokovíc až po v Skalicu.

Baťov kanál

 

Baťov kanál alebo Prieplav Otrokovice-Rohatec je vnútrozemská vodná cesta triedy 0 na území Českej, čiastočne aj Slovenskej republiky. Vedie z Otrokovíc do Skalice, nadväzuje však aj na splavné úseky rieky Moravy od mesta Kroměříž po mesto Otrokovice a od Skalice po Rohatec a Hodonín,  na ktoré je plánované jeho napojenie. Jeho trasa vedie cez kanálové úseky, úseky po rieke Morave, a po rieke Radějovke. Jeho dĺžka od Otrokovíc do Skalice je približne 53 km.

 

 

Začiatky prieplavu

 

V roku 1927 ožila myšlienka regulácie toku rieky Moravy. Tá zaujala veľkopriemyselníka Tomáša Baťu. Po jeho smrti tento plán prebral Jan Antonín Baťa. Pre firmu Baťa mala táto vodná cesta niekoľko významov – okrem „starého sna o prepojení európskych veľtokov“ to bolo preprava lignitu z bane v Ratíškovciach do tovární a teplární Otrokovice. Tá bola pre železnicu nevýhodná. Ďalej to bolo vybudovanie melioračného systému v okolí rieky Moravy. Stavba prebiehala v rokoch 1934  –  1938. Dĺžka plavebnej trasy bola 51,8 km, z toho 1km viedol korytom dnes už nesplavnej rieky Dřevnice.
Kanál mohli využívať nákladné člny o nosnosti 150 ton, plavebná hĺbka bola 1,5 m. Trasa začínala v Otrkoviciach a končila v Rohatci pri prekladisku lignitu. Na trase bolo 14 plavebných komôr, ktoré pomáhali prekonať výškové rozdiely hladiny. Pri každej z týchto plavebných komôr bol vystavaný malý domček na obsluhovanie, ku ktorému patrilo malé hospodárstvo. Museli byť vybudované aj ďalšie technické zariadenia – napríklad zdvíhacie železničné mosty alebo hate s automatickou reguláciou výšky hladiny v zdrži. Zaujímavá môže byť napríklad aj križovatka kanálu a rieky Moravy pri obci Vnorovy. Kanál má o niekoľko metrov vyššiu hladinu ako rieka, preto je pod dnom rieky vybudované potrubie, ktoré zaisťuje rovnakú hladinu v oboch úsekoch kanálu. Časť takýchto technických zariadení bola zničená počas Druhej svetovej vojny a nebola obnovená, časť existuje aj dnes.

 

 

Vodná cesta je možná aj po rieke Morava. Hornej časti  je splavná v úseku Hodonín – Skalica, Perúnska lúka – Rohatec. V dolnej časti sa je v lete funkčná preprava v úsekoch Gbely, Adamov – Tvrdonice – Mikulčice – Kopčany a Gbely, Adamov – Lanžhot.

Splav Moravy je aj pre vodákov nenáročný, Morava je pre svoj pokojný tok vhodná na splavovanie aj pre menej skúsených vodákov, prípadne rodiny s deťmi a starších ľudí. Rieka sa splavuje väčšinou od Moravského sv. Jána po Devín, kde je možné pokračovať splavom Dunaja. Ide o dvojdňový splav, pri jednodňových splavoch sa začína vo Vysokej pri Morave. V čase od 1. januára do 1. júna je plavba po Morave zakázaná z dôvodu ochrany prírody. Sezóna trvá od júna do októbra.

Splavy pre záujemcov zabezpečujú rôzne organizácie a cestovné kancelárie, ktoré zapožičiavajú potrebné vybavenie a podľa potreby poskytnú aj sprievod inštruktora.

 

 

Prístavy

 

 

 

Info

 

 

Kompletné informácie k tejto téme Baťov kanal hľadajte na web stránke

Ahoj na vode

 

 

 

Aktuality