O projekte

 

Myšlienka projektu vznikla v roku 2016 ako snaha pomôcť turistom, rodinám,  kamarátom, ale hlavne návštevníkom cezhraničného regiónu hľadať a  plánovať výlety.

Hlavný dôvodom bolo, že informácie pre cestovateľov, turistov, priateľov a milovníkov prírody a hôr sú izolované v rámci územia, daných štátov a pri prechode cez štátne hranice je treba hľadať nové informácie.

 

 

Prečo euroregión Pomoravie?

 

V Európskej únii vznikajú vnikajú euroregióny. Pod pojmom euroregión sa rozumie cezhraničná spolupráca najmenej dvoch susediacich regiónov v európskych krajinách. V prípade euroregiónu Pomoravie sú to Slovensko, Česká republika a Rakúsko.

Euroregión Pomoravie je pomyselný koridor ktorý sa tiahne okolo rieky Moravy od jej prameňa v Jeseníkoch (Králický snežník), až po Dunaj do ktorého sa pri Devíne vlieva. Tento koridor prechádza cez regióny. Stredná Morava, Východná Morava, Južná Morava, Trnavský kraj, Bratislava a okolie a Dolné Rakúsko.

 

 

Čo ponúka projekt Pomoravie (web pomoravi.eu)

 

Cieľom projektu je poskytnúť návštevníkom Euroregiónu Pomoravie ucelené informácie. Pomoravi.eu – webová stránka, je v užitočným poradcom a pomocníkom pre všetky vekové kategórie návštevníkov regiónu, ale aj domácich, ktorí majú radi cestovanie prírodu, pamiatky, architektúru, kultúru, históriu, poznanie, šport a pohyb. Na webe nájdete tieto informácie:

 

  • Turistické regióny – link na web stránky turistických destinácii Stredná Morava, Východná Morava, Južná Morava, Trnavský kraj, Bratislava a okolie a Dolné Rakúsko.

  • Magazín Pomoraví – online kultúrne spoločenský magazín. Tipy na výlety, prírodné, kultúrne a historické pamiatky, turistické atrakcie a TOP kultúrne podujatia pre regióny Južná, Východná a Stredná Morava, Dolné Rakúsko, Trnavský kraj, Bratislava región, môžete sledovať na facebook skupine.

  • Kalendár Pomoraví – kalendár aktuálnych kultúrnych podujatí rozdelený podľa oblastí a regiónov.

  • KAM VEN – tipy kam ven na výlet, na pivo, na víno, na vodu, na kolo, na trh.

  • Info – prehľadný zoznam Turistické informačné kancelárie a centrá v ktorých môžete hľadať informácie za danú oblasť, mesto, alebo miesto.

  • Ubytovanie – Nájdete si výhodné ponuky ubytovania v hoteloch, dovolenkových domoch a ďalších typoch ubytovania cez booking.com

 

 

Čo je zmysel a ciel projektu Euroregion Pomoravie?

 

Zmyslom projektu je tiež vytvoriť priestor pre cezhraničnú spoluprácu ako jednu z foriem podpory rozvoja cestovného ruchu a kultúry s cieľom zvýšiť návštevnosti danej oblasti. Pri tvorbe produktu oslovujeme Turistické informačné kancelárie a centrá, destinačné agentúry, krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu a miestne akčné skupiny, kultúrne strediská a organizátorov kultúrnych podujatí v regiónoch Južná, Východná a Stredná Morava, Trnavský kraj, Bratislava región a Dolné Rakúsko.

Ak sa Vám páči myšlienka a koncept projektu – neváhajte nám napísať akékoľvek pripomienky – pozitívne nás potešia, konštruktívne nás inšpirujú. Email pomoravi@pomoravi.eu