Pomenovanie Záhorie znamená, že územie leží za horami, konkrétne za pohorím Malé Karpaty.  Zaujímavosťou sú charakteristické viate piesky Záhorskej nížiny s borovicovými lesmi, či unikátne biotopy v nive rieky Moravy, zachované vďaka desaťročiam vynúteného kľudu na ostro stráženej hranici medzi tzv. východným a západným blokom. Liečivé kúpele s jedinečnou vodou obsahujúcou sírovodík nájdete v Smrdákoch. Obľúbeným výletným miestom je i známa technická pamiatka Baťov kanál, ktorý sa dnes rekreačne splavuje. Záhorie sa pýši Skalickým trdelníkom a vínom Skalický rubín, ktoré dostali ochrannú známku Európskej únie. Športovci si môžu zahrať golf, vybrať sa na turistiku či cykloturistiku do Malých Karpát.

Záhorie to sú desiatky kostolov, kapličiek, božích múk a krížov ktoré nájdete v každej obci i mimo nej. Dominantou je Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne patrónka Slovenska, ale aj Marianka – Mariatál, najstaršie pútnické miesto na Slovensku.

Šľachtické rody žijúce v Uhorsku si budovali svoje sídla – hrady, zámky a v období renesancie kaštiele. Kráľ za preukazované služby dával šľachte do užívania, ale aj do vlastníctva svoje hrady a k ním priľahlé majetky. Tak to bolo aj s hradmi postavenými v pohorí Karpát ktorá zároveň plnili obrannú úlohu. Hrady aj kaštiele v priebehu stáročí menili svojich majiteľov.

Múzeá a pamätné izby bez pochyby patria medzi kultúrne dedičstvo regiónu a verne zachytávajú jeho históriu. Najznámejšie je Záhorské múzeum Skalica, ktoré pozostáva z viacerých expozícii a galérie.

Šport, relax a kúpele. V tomto smere má región popravde čo ponúknuť. Prostredie prevažne borovicových lesov na viatych pieskoch, ktoré v kombinácii  s novými vodnými plochami dokážu vytvoriť čarokrásny „Golfový biotop“ na pieskových dunách predurčujú región na vznik golfových ihrísk.

Príroda Záhoria je veľmi pestrá. Tri chránené krajinné oblasti Záhorie, Malé Karpaty a Biele Karpaty, národné prírodné rezervácie a chránené územia tvoria základ bohatej ponuky. Nechýbajú v nej horské lúky, borovicové lesy, pieskovcové skaly, viete piesky, ale v neposlednom rade rieky, potoky, vodné nádrže, štrkoviská, rybníky a vlhké lužné lesy.

Záhorie sa  môže pochváliť množstvom technických pamiatok. Tieto zachytávajú rôzne obdobia technického rozvoja regiónu. V tunajšom prostredí nájdeme zachovaných množstvo hodnotných technických objektov, mlynov, liehovarov, či tehelní, ktoré sa ešte začiatkom 20. storočia stáli v takmer každej dedine.

Zem tohto kraja si pamätá prvé stopy osídlenie siahajúce do kultúry ľudu paleolitu, pochody rímskych légií a zjednotenie slovanských kmeňov do Veľkomoravskej ríše. Cez Záhorie viedli cesty nemeckých rytierov i českých kniežat. Po rozpade Veľkej Moravy a dobytí historických území Slovanov žijúcich na území súčasného Slovenska sa Záhorie stalo pohraničným krajom zabezpečujúcim ochranu severných častí  Uhorska.

Habáni sa na Záhorí usadili okolo roku 1545. Všade kde sa usadili založili samostatné dvory. Habáni boli vynikajúcimi keramikárskymi majstrami a preslávili sa výrobou fajansy. Židia sa Záhorí objavili okolo 70 r. nl. a od začiatku sa zaoberali rôznymi formami obchodu.

Náučné chodníky sú v krajine rôznou formou vyznačené turistické a exkurzné trasy rôznej dĺžky a zamerania, ktoré sú vytvorené v prírodne, krajinársky, ale aj kultúrne či historicky zaujímavých alebo typických územiach.

Pre pomerne rovinatý ráz krajiny je Záhorie ideálne práve pre cykloturistiku. Vzhľadom na polohu Záhoria je samozrejmosťou napojenie siete cyklotrás na okolité štáty. Základom siete cyklotrás sú štyri cyklomagistrály.

Jazdectvo sa postupne rozmáha. Veľa jazdcov má svojho vlastného koňa a tí čo si ho nemôžu dovoliť tak navštevujú jazdecké kluby. Najznámejší žrebčín na Záhorí sa nachádza v Kopčanoch.

Pešia turistika je najrozšírenejšia voľno časová aktivita v regióne Dolného Záhoria najmä vďaka jednoduchému prístupu k časti Malých Karpát. Najobľúbenejšia je vytrvalostná diaľková turistická trasa značená E8 od Devína až po Dukliansky priesmyk naprieč Slovenskom. Turistické chodníky v príjemnom jemne hornatom prostredí poskytuje aj menej náročné turistické trasy, či výstupy.

Hraničná rieka Morava s krásnymi prírodnými zákutiami, nádherného lesnatého prostredia Záhoria vhodná pre splavovanie aj pre neskúsených vodákov, pre rodiny s deťmi či starších ľudí. Baťov kanál vedie čiastočne po umelo vybudovaných kanálových častiach a čiastočne po rieke Morava.

Záhorie treba precítiť

Preniknúť do jeho duše, ochutnať a vychutnať všetky jeho zákutia, ovoňať farby smútku aj radosti, postupne prísť na to, že záhorácke dni sú korenené vtipom, nadhľadom a nezničiteľnou sebairóniou…

Info o regióne na:

Združenie miest a obcí Záhorie

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie

Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava