Symbolicky letnú turistickú sezónu otvoríme v sobotu 15.05.2021, kedy bol pôvodne plánovaný Trdlofest, ktorý nám opatrenia bohužiaľ neumožnia uskutočniť. Od tejto soboty budú každý víkend až do konca letnej sezóny sprístupnené skalické pamiatky. V každej pamiatke sa v čase od 10:00 do 18:00 hod. bude nachádzať sprievodca, ktorý bude návštevníkom poskytovať odborný výklad o danej pamiatke. Sprevádzanie bude fungovať na základe turistického pasu, ktorý si návštevníci zakúpia v Turistickej informačnej kancelárii a  umožňuje im vstup do každej z 12 pamiatok. Popri víkendovom sprevádzaní v letnej sezóne si môžete v TIK-u celoročne objednať prehliadku so sprievodcom po vami vybraných skalických pamiatkach.

Turistická informačná kancelária Skalica popri svojej hlavnej činnosti – poskytovanie sprievodcovských služieb ponúka aj predaj suvenírov, predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia, výlep plagátov a správa výlepných plôch, poskytovanie propagačných materiálov, letákov a máp, kopírovacie služby a príjem inzercie do regionálnej televízie.

Pre návštevníkov sú v TIK-u pripravené viaceré novinky, ako napr. Hravý sprievodca, kde zábavnou formou spoznáte mesto Skalica aj so svojimi zaujímavosťami a taktiež krásne pexeso so skalickými pamätihodnosťami. Pripravené sú aj tipy na výlety v podobe balíčka „Záhorie plné zážitkov“, kde návštevníci bližšie spoznajú Skalicu, Senicu a Šaštín-Stráže. V spolupráci s Hotelom sv. Michal sme pripravili pobytový balíček „Kráľovské mesto Skalica“ s možnosťou ubytovania spojenú s prehliadkou pamiatok mesta a ochutnávkou Skalického trdelníka a vína.

Pre turistov sú pripravené nové informačné tabule na Baťovom kanále, Skalických rybníkoch a Perúnskej lúke, taktiež i v meste v čakárni na železničnej stanici.

Sprievodcov v našich pamiatkach stretnete v nových uniformách a pred každou pamiatkou nájdete vynovené informačné tabule a informačné stojany. Pri prehliadke františkánskeho kláštora si môžete pozrieť krátku video prezentáciu o pečení pravého Skalického trdelníka.

Pripravili sme aj nové propagačné materiály orientované na trdelník a víno. Tiež tematicky orientovaný bilboard a prezentačnú tabuľu v centre mesta.

Popri novinkách pre návštevníkov budú organizované tematické prehliadky pamiatok mesta Skalica. Veľkou novinkou v sezóne bude prehliadka mesta na konskom povoze s názvom „Kráľovský okruh po Skalici“ sprevádzaná výkladom sprievodcu.

Taktiež návštevníci môžu využiť bezplatnú mobilnú zábavno-spoznávaciu aplikáciu o našich pamiatkach Geohra Skalicawifi pripojeniev TIK-u.

Ing. Renáta Medňanská, vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu