Archeoskanzen v Modré u Velehradu, jedna z nejnavštěvovanějších turistických destinací Moravy, je nyní obohacen o zcela unikátní Klenotnici Velké Moravy. Pilotní výstava Klenotnice nese název Elity Velké Moravy. Jsou zde prezentovány archeologické nálezy z pohřebišť centrálních velkomoravských hradišť, které bývají spojovány s představiteli nejvyšších společenských vrstev raně středověké Moravy – knížaty, velmoži a členy jejich rodin. Hyperrealistické antropologické rekonstrukce naznačují možnou podobu členů vládnoucí rodiny Mojmírovců a jsou zasazeny do panoramatických scén zachycujících důležité momenty vzniku a existence moravského státu.

Jedná se o konstrukčně jedinečný počin, který má podobu podzemního panteonu. Návštěvníkům se zde postupně představí soubor věrných, ve zlatě a stříbře vyhotovených kopií a replik nejvýznamnějších skvostů raně středověkého uměleckého řemesla objevených ve Starém Městě, Uherském Hradišti-Sadech, samotné Modré, ale i v Mikulčicích, na Pohansku u Břeclavi a v dalších lokalitách. Tvůrci těchto replik a kopií patří k mistrům svého oboru nejen u nás, ale i v zahraničí. Nedílnou součástí modranské klenotnice je rovněž hyperrealistická antropologická rekonstrukce velkomoravského velmože zhotovená na bázi lebky nalezené v Uherském Hradišti-Sadech, vytvořená v Laboratoři antropologické rekonstrukce Moravského zemského muzea.

Pilotní výstava nese název Elity Velké Moravy, na které jsou prezentovány skvostné, nezřídka jedinečné archeologické nálezy z pohřebišť centrálních velkomoravských hradišť, které bývají spojovány s představiteli nejvyšších společenských vrstev raně středověké Moravy – knížaty, velmoži a členy jejich rodin.

Záměr výstavby Klenotnice byl iniciován v roce 2018 starostou obce Modrá Miroslavem Kováříkem, autorem myšlenky a architektonického návrhu. A proč panteon? No přece proto, že honosné šperky nejlépe vyniknou v důstojných prostorách. Určitě se tady během léta přijeďte podívat!

Zdroj: https://www.vychodni-morava.cz

.