Schloss Orth – Centrum národného parku

Schloss Orth – Centrum národného parku v Orth an der Donau je vstupnou bránou do lužných lesov. Multimediálna výstava „DonAUräume“ o dunajských ramenách (je prístupná aj v slovenčine) pre všetky vekové kategórie prezentuje fascinujúce zábery na krajinu národného parku. Na zámockom ostrove, ktorý je vonkajším areálom centra národného parku môžete spoznávať osobitosti fauny (napr. európsku korytnačku, zmiju, sysľa) a flóry lužných lesov v okolí Dunaja. V jednom z dunajských ramien, v jedinečnej presklenej podvodnej stanici je možný unikátny pohľad na život pod vodou. Výstavy, podujatia, vyhliadková veža, obchod so suvenírmi s tematikou Národného parku a príjemná atmosféra kaviarne dopĺňa ponuku pre návštevníkov.

Informácie sú dostupné aj v slovenskom jazyku! Vždy počas slovenských štátnych sviatkov alebo na objednávku  sú k dispozícii slovenskí sprievodcovia.

Len 35 km od Bratislavy!

 

Národný park Donau-Auen

sa rozprestiera medzi európskymi hlavnými mestami Viedňou a Bratislavou, chráni posledné rozsiahle 9600 ha územie pririečnych luhov v strednej Európe. Životodarnou miazgou národného parku je asi 36 km dlhý úsek voľne tečúceho Dunaja. Rieka svojou dynamikou a niekedy až 7 m vysokými záplavovými vlnami neustále mení ráz krajiny a tak vytvára životné podmienky pre mnohé zvieratá a rastliny.

Vyhlásením Národného parku Donau-Auen v roku 1996 sa dané územie dostalo pod trvalú medzinárodnú ochranu. Príroda sa tu môže rozvíjať bez hospodárskych zásahov, čo zaručuje zachovanie jej krás a sily aj pre budúce generácie.

 

 

Národný park Donau-Auen sa rozprestiera od Viedne po sútok Moravy a Dunaja, t.j. po slovensko-rakúsku hranicu. Na úseku dlhom 36 km  dosahuje v najširšom bode   šírku sotva 4 km, pretože jeho hranicu tvorí okraj lužného lesa. V severnej časti susedí územie národného parku s rozsiahlou nížinou Marchfeld (Moravské pole), jeho južnú hranicu tvorí hrana priekopovej prepadliny Viedenská panva. Táto časť od nepamäti slúži obyvateľom Viedne ako rekreačná oblasť. Celým národným parkom prechádza diaľková turistická trasa 07 (Weitwanderweg 07)  a medzinárodná cyklistická cesta (Donauradweg), ktoré sa tiahnu z nemeckého mesta Passau cez Hainburg až do Maďarska.

 

 

 

Zdroj: www.donauauen.at

donauauen.at/der-nationalpark

Foto: sdetmi.com