Dva z objektů ve správě Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, hrad Malenovice a národní kulturní památka Ploština, se s prvním dubnovým víkendem letos poprvé otevírají veřejnosti.

Hrad Malenovice kromě klasických prohlídek a stálých expozic nabízí nové sezónní výstavy. Na hradní hájence tak bude představen Jiří Hýža jako výrobce krojové obuvi a držitel titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. V interiéru samotného hradu přibyde pro letošní sezónu výstavka Ze života hmyzu.

V nové turistické sezóně se můžete těšit na oblíbené (H)radovánky 11. května, tak 1. června charitativní akci Na hrad za Korunk(o)u. K té se letos po bok stálých partnerů Filharmonie B. Martinů, SUPŠ Uherské Hradiště a 11. základní školy Malenovice poprvé připojí i Zlín Film Festival. Milované noční prohlídky jsou letos plánované na 20. července a 10. srpna. Sezónu ukončí akce Stará řemesla na hradě Malenovice 7. září.

Návštěvníci se 8. září dostanou do hradu na dlouhou dobu naposledy. Intenzivně se totiž pracuje na dotažení veškerých kroků nutných k rozběhnutí plánované stavební a zejména  interiérové  rekonstrukce hradu. Příprava nových expozic i úprava okolí budou důvodem, proč bude hrad minimálně pro příští sezónu pro veřejnost nepřístupný.

Komplex na Ploštině bude naopak přístupný po celou sezónu. Expozice Tragédie na Ploštině a Nová Ploština doplní exteriérová výstava s přírodovědnou tematikou Žijí mezi námi. Geologii Zlínského kraje je věnována výstava ve stavení 166 (dříve 23) a nese název Poklady skryté v podzemí Karpat. První velkou akcí sezóny bude tradiční pietní akt v neděli 21. dubna.

Hrad Malenovice i národní kulturní památka Ploština budou během dubna otevřeny pouze o víkendech, ostatní dny jsou návštěvy možné na objednávku. Muzeum jihovýchodní Moravy nabízí na obou místech i lektorské programy pro školy, k nimž jsou podrobnosti uvedeny na webu muzea www.muzeum-zlin.cz/pro-skoly

Zdroj: https://www.vychodni-morava.cz

.